Zespół organizacyjny

02 listopada 2017 roku rozkazem L9/2017 został powołany Zespół Organizacyjny Hufca Sopot, który w chwili obecnej składa się z następujących osób: 
Szef - phm. Michał Haponiuk
 
Do zadań zespołu organizacyjnego należy: 
1. Wspieranie drużynowych oraz kadry hufca w przeprowadzaniu działań organizacyjnych.
2. Dbanie o dobry przepływ informacji wśród kadry hufca, tworzenie listy kontaktowej, administrowanie witryny kadry hufca.
3. Wspieranie drużynowych oraz szefów jednostek w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji. 
4. Prowadzenie dokumentacji hufca oraz zapewnienie dostępu do publikowanych dokumentów.