Zespół komunikacji i promocji

02 listopada 2017 roku rozkazem L9/2017 został powołany Zespół komunikacji i promocji Hufca Sopot, który w chwili obecnej składa się z następujących osób: 
Rzecznik prasowy, szefowa zespołu phm. Martyna Zakrocka - [email protected]
Członkowie:
phm. Joanna Karczewska 
pwd. Jacek Raczyński
sam. Urszula Żebrowska
Do zadań Zespołu należy:
1. Tworzenie spójnego wizerunku Hufca;
2. Działalność w mediach społecznościowych oraz bieżące prowadzenie strony internetowej hufca;
3. Wspieranie drużynowych i kadry hufca poprzez przygotowanie cyklu szkoleń i innej działalności wspierającej;
4. Przygotowywanie materiałów promocyjnych i promowanie działalności jednostek.