Hufiec  Sopot im. Marynarki Wojennej należy do Związku Harcerstwa Polskiego i podlega pod Chorągiew Gdańską. Liczy około 200 zuchów, harcerzy i instruktorów. Działających w gromadach i drużynach na terenie Sopotu, Gdańska i Gdyni.
Hufiec zrzesza 2 gromady zuchowe i 8 drużyn. Działają w nim 3 kluby specjalnościowe, Komisja Stopni Instruktorskich, Zespół Programowy i 3 namiestnictwa.
Hufiec prowadzi Scout Hostel.
W roku 2015 oraz w roku 2020 Hufiec Sopot otrzymał "Sopockie serce" nagrodę Prezydenta Sopotu dla najaktywniejszej organizacji pozarządowej.