Hufiec  Sopot im. Marynarki Wojennej należy do Związku Harcerstwa Polskiego i podlega pod Chorągiew Gdańską. Liczy około 240 zuchów, harcerzy i instruktorów. Działających w gromadach i drużynach na terenie Sopotu, Gdańska i Gdyni.
Hufiec zrzesza 4 gromady zuchowe i 7 drużyn. Działa w nim 5 klubów specjalnościowych, Komisja Stopni Instruktorskich, Zespół Programowy i 4 namiestnictwa.
Hufiec prowadzi Scout Hostel oraz Harcerską Bazę Obozową w Leśnej Hucie.
W roku 2015 oraz w roku 2020 Hufiec Sopot otrzymał "Sopockie serce" nagrodę Prezydenta Sopotu dla najaktywniejszej organizacji pozarządowej.