Zespół ekologiczny

Od 22 Lutego 2020, w dniu Myśli Braterskiej rozkazem LS 2/2020 został powołany Zespół Ekologiczny Hufca Sopot, który w obecnej chwili składa się z następujących osób:
Szef – pwd. Patryk Kaszyca    [email protected]
Członkowie:
pwd. Michał Gajdziński
phm. Patrycja Kothe
Do zadań zespołu będzie należało:
  1. Wspieranie drużynowych w działaniach związanych z dbaniem o ekologię, tworzenie programów metodycznych. 
  2. Koordynowanie działań strategicznych hufca Sopot w zakresie ekologicznym. 
  3. Prowadzenie warsztatów z zakresu ekologi o raz zero waste dla drużynowych oraz kadry hufca. 
  4. Stały kontakt z władzami miasta w zakresie ekologi. 
  5. Wspieranie hostelu oraz bazy w Leśnej Hucie w działaniach ekologicznych oraz proekologicznych.