Harcerze

HARCERZE to dzieci w wieku 10-12 lat
 

Podczas aktywności harcerskiej członkowie drużyny pracują w małych grupach - zastępach, wykonują zadania najczęściej podczas gry, w której mają określony cel do zrealizowania. Ich działania są kreślone przez system wartości Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego. Harcerze kierują się służbą, braterstwem i pracą nad sobą. To ostanie jest stymulowane przez system stopni i sprawności, które harcerze mogą zdobywać. Drużynowy jako wychowawca przekazuje wiedzę w działaniu, dzięki czemu jest ona łatwo i naturalnie przyswajana przez obserwację, eksperyment pewnie, samodzielne wyciąganie wniosków, dokonywanie wyborów i osobistych działań.