Komenda hufca

Komendantka Hufca - phm. Martyna Soszyńska[email protected]
Skarbnik - dh Józef Rybakowski[email protected]
Zastępca Komendantki ds. rozwoju - pwd. Jan Jankowski – jan.jankowski@zhp.net.pl
Zastępca Komendantki ds. organizacji i pracy z kadrą - pwd. Aleksander Szczepara - [email protected]
Członek Komendy ds. programu – pwd. Karol Kawalerowski - [email protected]
Członkini Komendy ds. komunikacja i promocja – pwd. Oliwia Majda - [email protected]