Harcerze starsi

        Podstawową zasadą działania harcerzy starszych (13-15lat) jest poszukiwanie, rozumiane jako szukanie swoich talentów i pasji, budowanie swojego własnego systemu wartości i spojrzenia na świat.

Drużyna starszoharcerska pracuje systemem małych grup nazywanych zastępami, ale jest dużo bardziej samorządna,miejąc duży wpływ na sposób swo, a także jego cel. Wbrew temu, co sugerowałaby nazwa, harcerzom starszym dużo bliżej do wędrowników niż do harcerzy. Druzynowy jest przewodnikiem w poszukiwaniach.