Od stycznia 2022 roku składka członkowska  ZHP wynosi 39 złotych kwartalnie. Należy ją uiścić do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału czyli maksymalnie do:

  • 20 stycznia 2023 r
  • 20 kwietnia 2023 r.
  • 20 lipca 2023 r.
  • 20 października 2023 r.

Można również zapłacić za cały rok z góry 156 zł.

Składki należy przelać na konto Hufca ZHP Sopot

Bank Pekao 84124054001111001064466140

tytułem “Składki imię nazwisko nr drużyny”

Na co są wykorzystywane składki?

Na kursy, warsztaty, szkolenia, materiały programowe oraz koszty administracyjne.

Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Opłata składek w terminie jest jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego. Bez uiszczenia składek uczestnik nie jest członkiem ZHP, a tym samym nie może brać udział w organizowanych przez nas wydarzeniach takich jak zbiórki, biwaki, zimowiska i obozy lub kolonie zuchowe.