Zespół kadry kształcącej

12 kwietnia 2016 roku rozkazem L2/2016 został powołany Zespół Kadry Kształcącej, który w chwili obecnej składa się z następujących osób:
Szefowa – hm. Joanna Brudzyńska SOKK nr 111/2017  - [email protected]
Członkowie:
 • hm. Lucjan Brudzyński 
 • phm. Anna Starostka SOKK nr 1165/2019
 • phm. Martyna Zakrocka SOKK nr 1188/2019
 • phm. Joanna Rutkowska
 • phm. Dorota Datta BOKK nr 1299/2019
 • pwd. Patrycja Misiołek BOKK nr 1300/2019
 • pwd. Paweł Szczepara
Do zadań zespołu kadry kształcącej hufca należy:
 1. wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: osób zdobywających stopień przewodnika, drużynowych, opiekunów prób przewodnikowskich,
 2. realizacja Systemu pracy z kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami,
 3. tworzenie i realizowanie planu kształcenia hufca,
 4. gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w podczas prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu,
 5. prowadzenie własnej dokumentacji.