W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

phm. Agata Wiśniewska – przewodnicząca

phm. Marek Zajkowski – z-ca przewodniczącej

hm. Marta Bańka – sekretarz

kontakt krh-sopot@zhp.net.pl