Komisja stopni instruktorskich

Przewodniczący – hm. Lucjan Brudzyński – lucjan.brudzynski@zhp.pl

Wiceprzewodniczący:
– hm. Marcin Piątkowski -marcin.piatkowski@zhp.net.pl

Członkowie

– hm. Marta Bańka – marta.banka@zhp.net.pl

– hm. Przemysław Marchlewicz – p.marchlewicz@gmail.com

– phm. Dorota Datta – dorota.datta@zhp.net.pl

– phm. Patrycja Gajewska-Kwarciana – patrycja.gajewska-kwarciana@zhp.net.pl

– hm. Katarzyna Mówińska – katarzyna.mowinska-jakubowska@zhp.net.pl

Terminy spotkań KSI w roku harcerskim 2021/2022:

23.09
28.10
25.11
16.12 ksi + wigilia
27.01
24.03
28.04
19.05
23.06

CHCESZ OTWORZYĆ PRÓBĘ?

Na minimum 7 dni przed posiedzeniem KSI napisz do WSZYSTKICH członków komisji zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • zadania, przy których wskazany jest numer wymagania, które to zadanie spełnia (w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, KSI może wyrazić zgodę na pominięcie wymaganie na stopień opisując ten fakt w karcie próby)
 • dane kandydata
  • imię i nazwisko, posiadany stopień instruktorski/harcerski
  • numer członkowski (podany na karcie członkowskiej)
  • przydział służbowy i przebieg służby harcerskiej
  • opinię przełożonego
  • nr rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok – dla kandydatów na stopień podharcmistrza
  • e-mail, telefon
 • dane opiekuna
  • imię i nazwisko, posiadany stopień instruktorski
  • numer członkowski (podany na karcie członkowskiej)
  • przydział służbowy
  • nr rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok
  • e-mail, telefon

 

CHCESZ ZMIENIĆ ZADANIA?

Na minimum 7 dni przed posiedzeniem KSI napisz do WSZYSTKICH członków komisji zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać: cel wizyty, datę KSI na której została otwarta prób, zadanie które chcesz zmienić i proponowane nowe zadanie wraz z uzasadnieniem zmiany.

 

CHCESZ ZAMKNĄĆ PRÓBĘ?

Na minimum 7 dni przed posiedzeniem KSI napisz do WSZYSTKICH członków komisji zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • raport z przebiegu próby
 • opinię opiekuna
 • opinię przełożonego
 • oryginalne dokumenty, potwierdzenia itp. przynieś na samo spotkanie