Komisja stopni instruktorskich

Przewodniczący – hm. Lucjan Brudzyński – [email protected]

Wiceprzewodniczący:
– hm. Marcin Piątkowski [email protected]

Członkowie

– hm. Marta Bańka – [email protected]

– hm. Przemysław Marchlewicz – [email protected]

– phm. Dorota Datta – [email protected]

– phm. Patrycja Gajewska-Kwarciana – [email protected]

– hm. Katarzyna Mówińska – [email protected]

CHCESZ OTWORZYĆ PRÓBĘ?

Na minimum 7 dni przed posiedzeniem KSI napisz do WSZYSTKICH członków komisji zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • zadania, przy których wskazany jest numer wymagania, które to zadanie spełnia (w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, KSI może wyrazić zgodę na pominięcie wymaganie na stopień opisując ten fakt w karcie próby)
 • dane kandydata
  • imię i nazwisko, posiadany stopień instruktorski/harcerski
  • numer członkowski (podany na karcie członkowskiej)
  • przydział służbowy i przebieg służby harcerskiej
  • opinię przełożonego
  • nr rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok – dla kandydatów na stopień podharcmistrza
  • e-mail, telefon
 • dane opiekuna
  • imię i nazwisko, posiadany stopień instruktorski
  • numer członkowski (podany na karcie członkowskiej)
  • przydział służbowy
  • nr rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok
  • e-mail, telefon

 

CHCESZ ZMIENIĆ ZADANIA?

Na minimum 7 dni przed posiedzeniem KSI napisz do WSZYSTKICH członków komisji zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać: cel wizyty, datę KSI na której została otwarta prób, zadanie które chcesz zmienić i proponowane nowe zadanie wraz z uzasadnieniem zmiany.

 

CHCESZ ZAMKNĄĆ PRÓBĘ?

Na minimum 7 dni przed posiedzeniem KSI napisz do WSZYSTKICH członków komisji zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • raport z przebiegu próby
 • opinię opiekuna
 • opinię przełożonego
 • oryginalne dokumenty, potwierdzenia itp. przynieś na samo spotkanie