Projekty w Leśnej Stacji

Rozwój Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Harcerskiej Bazie Obozowej w Leśnej Hucie – termomodernizacja budynku

Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Leśna Stacja - logo WFOŚiGW. Oferta: Zielone Szkoły, Grupy zorganizowane, Dla Harcerzy. O Nas, Galeria i Kontakt. Projekt zakładał termomodernizację budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszu oraz ociepleniu dachu. Ponadto wymieniono drzwi wejściowe i część okien. Inwestycja została wykonana przy udziale profesjonalnych firm zewnętrznych oraz pracy społecznej członków. Dzięki termomodernizacji zmniejszy się zużycie energii o 301,61 GJ w skali roku (zmniejszy się zużycie peletu oraz energii elektrycznej). Ponadto zmniejszeniu ulegnie również emisja zanieczyszczeń do powietrza: pył: 0,018 Mg/rok, SO2: 0,002 Mg/rok, NOx (tlenki azotu): 0,018 Mg/rok, CO: 0,071 Mg/rok.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 249 099,60zł
kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); dotacja 195 000,00zł

Rozwój Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Harcerskiej Bazie Obozowej w Leśnej Hucie – stworzenie programu edukacyjnego z zakresu ekologii wodnej wraz z przystosowaniem i wyposażeniem obiektu do prowadzenia zajęć

Program edukacji ekologicznej przewiduje bloki zajęć o następującej tematyce:

 • Woda jako źródło wszelkiego życia – warsztaty, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się dlaczego woda jest tak istotnym związkiem na ziemi. W trakcie zajęć uczestnicy będą m.in. badali właściwości fizyczno-chemiczne wody.
 • Życie zwierząt wodnych – uczestnicy dowiedzą się jakie zwierzęta i organizmy można spotkać w poszczególnych zbiornikach wodnych. Będą mogły zaobserwować życie wodne w pobliskim jeziorze Wieck.
 • Woda w naszym życiu – zajęcia opowiadające o tym, jakie znaczenie ma obecność wody w życiu zwierząt i roślin występujących na lądzie. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi w trakcie nocnych warsztatów uczestnicy będą w stanie zaobserwować występujące zwierzęta nad jeziorem Wieck.
 • Zanieczyszczenia wód i możliwości jej ochrony – blok warsztatów uświadamiający w jaki sposób najczęściej i najdotkliwiej zanieczyszczane są wody w naszym środowisku. Możliwości ochrony wody z perspektywy globalnej jak i naszego gospodarstwa domowego.
Ponadto w ramach projektu przygotowano przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną. Trasa ścieżki została wytyczona we współpracy z Nadleśnictwem Kaliska, a jej długość to 18km.

Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Leśna Stacja - logo WFOŚiGW. Oferta: Zielone Szkoły, Grupy zorganizowane, Dla Harcerzy. O Nas, Galeria i Kontakt.

Projekt zakładał stworzenie szczegółowego programu edukacji ekologicznej z zakresu ekologii wodnej oraz przystosowanie Harcerskiej Bazy Obozowej w Leśnej Hucie, będącej siedzibą Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju, oraz okolicznych terenów do jego realizacji.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 69 541,93 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); dotacja 60 000,00zł

Sprawozdanie z realizacji projektu

„Dofinansowanie działalności edukacyjnej Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie w 2018 roku”

Działalność edukacyjna HCEEiZR obejmuje bloki zajęć o następującej tematyce:

 • Program woda – w trakcie warsztatów i zajęć terenowych uczestnicy zgłębiają temat wody jako związku niezbędnego do życia na Ziemi, dowiadują się o sposobach ochrony i oszczędzania zasobów wody a także poznają wodę jako element ekosystemu i środowisko życia organizmów żywych – mikroorganizmów, roślin i zwierząt;
 • Program przyrodniczy – uczestnicy poznają w trakcie różnych form dydaktycznych (dyskusje, warsztaty, wędrówki po lesie, projekcje filmowe, zajęcia eksperymentalne i twórcze) tematykę różnych rodzajów ekosystemów i ich składowych, poznają florę i faunę polskich lasów, łąk i zbiorników wodnych, w tym gatunki zagrożone i chronione; uświadamiają sobie jak istotnym zagadnieniem jest ochrona środowiska i ochrona przyrody i w jaki sposób można te cele realizować;
 • Program Science – uczestnicy w czasie warsztatów przeprowadzają ciekawe eksperymenty, poznając i utrwalając sobie w zaskakującej często formie zagadnienia z zakresu fizyki, chemii, genetyki, fizjologii, anatomii, mikrobiologii.

Leśna Stacja - logo WFOŚiGW. Oferta: Zielone Szkoły, Grupy zorganizowane, Dla Harcerzy. O Nas, Galeria i Kontakt.Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program zakładał stworzenie oferty edukacyjnej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju realizowaną w formie zielonych szkół, warsztatów, biwaków, wędrówek dydaktycznych, spotkań integracyjnych i innych form dydaktycznych.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 275 236,50 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): dotacja 195 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Harcerska Akcja Letnia 2019

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot, Al. Niepodległości 679, tel. 58 551-00-36, e-mail: sopot@zhp.pl. Komendantką obozu jest phm. Patrycja Kothe, tel: 502-430-536, e-mail: patrycja.kothe@zhp.net.pl
Drużyny i gromady biorące udział w Harcerskiej Akcji Letniej : 5 SDH “Tikal” , 8 SGZ “Gama”, 10 SDH “Na szlaku”, 13 SDH “Czarna Trzynastka”, 16 SDH “Ad Astra”, 21 SGZ “Sfora”, 23 SDSH “Thalea”, 69 SGZ “Nibylandia”, 121 SGZ “Laczupakabra”, 143 SGZ “Wesołe Tygryski”, 313 SDH “Grań”
Miejsce: Baza obozowa Hufca ZHP Sopot w Leśnej Hucie, Leśna Huta 4, 83-262 Czarna Woda, gmina Kaliska, powiat starogardzki, woj. Pomorskie
Termin: 22.06.2019 – 30.06.2019 (Kolonia Zuchowa), 22.06.2019 – 06.07.2019 (Obóz Harcerski)
Wyjazd i powrót: dokładne godziny zostaną podane najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem na stronie www.sopot.zhp.pl. Przejazd odbędzie się autokarem na trasie Sopot-Leśna Huta / Leśna Huta-Sopot
Zakwaterowanie: Obóz odbędzie się na Bazie obozowej Hufca ZHP Sopot w Leśnej Hucie. Uczestnicy Kolonii zuchowej zakwaterowani będą w pokojach w budynku bazy. W każdym pokoju znajdować się będą łóżka piętrowe. Uczestnicy obozu harcerskiego zakwaterowani będą w namiotach wojskowych typu “Alladyn”. W każdym namiocie znajdować się będą kanadyjki, a każdy uczestnik otrzyma materac oraz 2 koce.  Na bazie jest pełen węzeł sanitarny tj. prysznice, umywalnie z ciepłą wodą, WC oraz toalety typu TOI-TOI
Liczba zuchów mogących wziąć udział w kolonii jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Wyżywienie: Uczestnik będzie otrzymywał cztery posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Posiłki będą przygotowywane na miejscu w pełni wyposażonej kuchni, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi określonymi dla Ośrodka. Należy posiadać menażkę, kubek oraz niezbędnik.
Karta uczestnika wraz z warunkami uczestnictwa i załącznikiem do karty. Uczestnikiem kolonii mogą być jedynie członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z załącznikiem tj. warunkami uczestnictwa  oraz wypełnić kartę i dostarczyć ją do siedziby hufca lub do drużynowego w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2019. Kartę można pobrać tutaj:
Warunki płatności:
Pełen koszt KOLONII ZUCHOWEJ (22.06.2019 – 30.06.2019) wynosi 720 zł 
Zniżka dla rodzeństw wynosi 50 zł od osoby.
Pełen koszt OBOZU HARCERSKIEGO (22.06.2019 – 06.07.2019) wynosi 970 zł 
Zniżka dla rodzeństw wynosi 50 zł od osoby.

Termin wpłat mija 28 kwietnia 2018. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie może być przyczyną skreślenia osoby z listy uczestników. Decyduje data dokonania przelewu.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Hufca ZHP Sopot Pekao 84 1240 5400 1111 0010 6446 6140  , tytułem „DSCZ imię i nazwisko dziecka”.
Na wniosek zainteresowanego wystawiamy faktury. W tym celu prosimy wypełnić odpowiednie pole w karcie uczestnika.
Opiekunowie: kadrę obozu stanowią wolontariusze – instruktorzy Hufca ZHP Sopot. Jeden dorosły opiekun z odpowiednimi uprawnieniami przypada na 15 dzieci poniżej 10 roku życia. Opieka jest zapewniona przez całą dobę. Kadra jest przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na bazie będzie dyżurująca pielęgniarka/ratownik medyczny.
Na kolonii i obozie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, odpowiednich regulaminów oraz Prawa Harcerskiego, o czym uczestnicy zostaną szczegółowo poinformowani.
NIE NALEŻY ZABIERAĆ: wartościowych rzeczy, niebezpiecznych przedmiotów (dużych noży, petard itp.) i telefonów komórkowych. Prosimy nie pakować się w walizki.
Zalecenia dotyczące stanu zdrowia dziecka i podawania leków prosimy odnotować w karcie kwalifikacyjnej i omówić z opiekunami przy wyjeździe. 
Przykładowy spis ekwipunku:
– Śpiwór (+ ew. jasiek)
– Karimata / alumata
– Mundur harcerski i beret
– Mały plecak o pojemności min. 30l (na wycieczki)
– Buty sportowe i turystyczne (najlepiej wodoodporne)
– Strój sportowy
– Kurtka przeciwdeszczowa
– 2 ręczniki
– Ciepły ubiór (sweter/bluza/polar, długie spodnie)
– Odpowiednia ilość bielizny osobistej, piżama
– Przybory do mycia
– Przybory do pisania
– Latarka
– Menażka, kubek, sztućce (niezbędnik)
– Czapka lub chustka na głowę od słońca
– Krem z filtrem przeciwsłonecznym
– Strój kąpielowy i klapki
– Legitymacja z wpisanym numerem PESEL
Dodatkowe informacje
Podczas wyjazdu uczestnicy mogą być zabierani z kolonii wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.
ODWIEDZINY RODZICÓW: w trakcie trwania kolonii oraz obozu nie są przewidziane odwiedziny rodziców. Ewentualne wizyty należy uzgadniać telefonicznie z komendantką kolonii najpóźniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem.
Informujemy, że podczas trwania kolonii uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: Msza Święta.

Projekt dofinansowany ze środków Kuratorium Oświaty w Gdańsku i środków Gminy Miasta Sopotu.

Przypominamy, że rozliczając swój tegoroczny pit możecie przekazać nam swój 1%! Czytaj więcej…
 

Przekaż 1% podatku

W jaki sposób przekazać 1% podatku na Hufiec ZHP Sopot-krok po kroku:

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

W informacji „Cel szczegółowy”, wpisujemy kod naszego hufca czyli 10 lub kod konkretnej jednostki, do której ma trafić 1%

Kody jednostek

10 – Hufiec ZHP Sopot

10/01 – 10 próbna Sopocka Drużyna Harcerska “Na Szlaku”
10/03 – 8 próbna Sopocka Gromada Zuchowa “GAMA”
10/04 – 121 Sopocka Gromada Zuchowa “laczupakabra.”
10/05 – 5 Sopocka Drużyna Harcerska “Tikal”
10/06 – 16 Sopocka Drużyna Harcerska “Ad Astra”
10/07 – Namiestnictwo Zuchowe
10/08 – 20 Sopocka Drużyna Wędrownicza “Sprzysiężenie górskiego kamienia”
10/09 – 13 Sopocka Drużyna Harcerska “Czarna Trzynastka”
10/10 – 343 Sopocka Drużyna Harcerska “Watipi”
10/11 – 21 Sopocka Gromada Zuchowa “Sfora”
10/12 – 313 Sopocka Drużyna Harcerska “Grań”
10/13 – 69 Sopocka Gromada Zuchowa “Nibylandia”
10/14 – 143 Gromada Zuchowa “Wesołe tygryski”
10/15 – Namiestnictwo Wędrownicze
10/16 – Inspektorat Ratowniczy
10/17 – Inspektorat Artystyczny
10/18 – 96 próbna Sopocka Drużyna Starszoharcerska “BUM”
10/19 – Wydawnictwo
10/20 – Harcerski Klub Podróżniczy “Aventura”
10/21 – Namiestnictwo Harcerskie
10/22 – Namiestnictwo Starszoharcerskie
10/23 – 4 Sopocka Drużyna Wędrownicza “Terra Incognita”

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000094699.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

 • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów naszego Hufca; w ramach programu wychowawczego ZHP na 100-lecie harcerstwa rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
 • Sfinansujemy kształcenie instruktorów Hufca Sopot, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
 • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarską i ratowniczą i inne, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody.
 • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego naszego Hufca – m.in wydawnictwo. 

Ulotka – sprawności na całe życie

 

 

Informacja o wyjeździe na zimowisko

Ahoj Załogo!⚓ 
Już za 2 tygodnie (09.02.2019) wypływamy w nasz niezwykły rejs do Strzebielina!
Nasz statek odpłynie z portu zwanego Dworcem w Gdyni Głównej, i dlatego tam ogłaszamy zbiórkę.
Wszyscy piraci proszeni są o stawienie się przy kasach biletowych już o 10.45 w pełnym umundurowaniu (pamiętajcie odpowiednich spodniach (ciemne, jednolite, nie dresowe) i o mundurowych nakryciach głowy) i z pełnym ekwipunkiem! 
Rodziców dzielnych żeglarzy prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości plecaka, muszą się tam znaleźć takie rzeczy jak karimata, menażka, krem na mróz, porządne spodnie i buty, nie można też zapomnieć o czapkach, szalikach i rękawiczkach!
Prosimy też o przygotowanie legitymacji z wpisanym numerem PESEL oraz leków, które na miejscu przekażą Państwo opiekunom. 
Przypominamy również, że za sprzęt elektroniczny nie odpowiadamy – lepiej nie brać, żeby nie wypadł za burtę! 
Nasza przygoda zakończy się 14.02.2019 w tym samym miejscu o 12.30. Jeśli nie będą Państwo mogli odebrać swojego pirata osobiście, prosimy o pisemną zgodę z upoważnieniem do odbioru przez innego opiekuna (zgoda musi zawierać numery dowodów). 
Prosimy się nie spóźniać i pamiętać o dobrym humorze!
AHOJ! 🌊
_______________

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Sopocie

Harcerze z Hufca ZHP Sopot po raz kolejny dzielą się z mieszkańcami Sopotu Betlejemskim Światłem Pokoju, które przekazywane z rąk do rąk przez skautów z całego świata, dotarło w miniony weekend przez Słowacje do Polski, a do Sopotu w środę.

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Tegoroczna Polska sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju przebiega pod hasłem: Światło, które łączy. Ma przypominać nam wszystkich, że jesteśmy wspólnotą. Mimo różnic zdań czy poglądów odnajdujmy nic porozumienia i jedności, szczególnie w trwającym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Betlejemskie Światło Pokoju niesie pokój, zwróćmy uwagę na to, co nas łączy, co nam jest nam bliskie i cieszmy się z tego, co jest dobrem wspólnym, a potem dopiero szukajmy drogi do pełnej jedności.

Betlejemskie Światło Pokoju w najbliższych dniach zostanie rozniesione przez harcerzy do sopockich instytucji i parafii, można je także odebrać do piątku w siedzibie Hufca ZHP Sopot (al. Niepodległości 679) w godzinach pracy. Należy przygotować lampion, w którym będzie można zabrać Światło do swojego domu.

 

 

ZIMOWISKO 2019 “Morskie opowieści”

Ahoj Załogo!
Czas wyruszyć na kolejną zimową przygodę z Hufcem Sopot! Dołącz do naszych niezwykłych załóg i przekonaj się jakie czekają na Ciebie Morskie Opowieści!
W tym roku rekrutujemy aż 5 załóg:
 • załoga dzielnych zuchów
 • załoga nieustraszonych harcerzy
 • załoga walecznych harcerzy starszych
 • załoga odważnych przyszłych zastępowych (kurs zastępowych)
 • załoga śmiałych przyszłych przybocznych (kurs przybocznych)
 
Poniżej wszystkie najważniejsze informację, nie czekajcie za długo ze zgłoszeniami, liczba miejsc jest ograniczona, a ostateczny termin składania kart i płatności upływa 5 stycznia 2019!
Data: 9 – 14 lutego 2019
Miejsce: Zespół Szkół w Strzebielinie
Wyjazd i powrót: Gdynia PKP, szczegóły zostaną podane bliżej terminu zimowiska na stronie Hufca Sopot,
Koszt:
320 zł – członkowie Hufca Sopot
270 zł – członkowie Hufca Sopot, ze zniżką dla rodzeństwa
Karty kwalifikacyjne dla uczestników niepełnoletnich
karty kwalifikacyjne dla uczestników pełnoletnich 

UWAGA! Koniecznie należy podać rok poszczególnych szczepień dziecka. 

Proszę także, pamietać, że karty muszą być podpisane przez obu rodziców! 

Termin płatności i składania kart: 5 stycznia 2019
Niedotrzymanie w/w terminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników. 
Dane do przelewu:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot
Al. Niepodległości 679, 81-854 Sopot, tel. 58 551 00 36,
Pekao:84124054001111001064466140
Tytułem: DSCZ Harcerska Akcja Zimowa imię i nazwisko dziecka
 Organizator zapewnia:
 1. Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę (zgodnie z przepisami państwowymi i ZHP). Kadrę zimowiska stanowią wolontariusze – instruktorzy Hufca ZHP Sopot. 
 2. Przejazd uczestników pociągiem na miejsce oraz powrót do Gdyni. Informujemy, że trasa przejścia od przystanku  PKP do szkoły w Strzebielinie wynosi około 1 km. Prosimy o odpowiednie spakowanie plecaków.
 3. Cztery posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację przygotowywane przez kuchnię na terenie szkoły. Należy posiadać menażkę, kubek oraz niezbędnik. Na zimowisku odbywają się służby w kuchni. 
 4. Zakwaterowanie w szkole w salach. Należy posiadać własny śpiwór, poduszkę oraz karimatę.
 5. Program prowadzony metodą harcerską.
 6. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie zimowiska od momentu wyjazdu do czasu przekazania opiekunom po powrocie na miejsce zbiórki.
 7. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu zimowiska wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
 8. Organizator, ze względu na specyfikę zimowiska harcerskiego, nie zapewnia szczególnej ochrony cennych rzeczy osobistych lub sprzętu elektronicznego. Organizator zastrzega, że w przypadku zniszczenia, zgubienia lub innej utraty ww. sprzętu nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Opiekun dziecka pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z miejsca zbiórki.
 
Pełną informację na temat warunków uczestnictwa znajdą Państwo w kartach kwalifikacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed zgłoszeniem dziecka na zimowisko.
Wykaz niezbędnego wyposażenia dziecka:
 • Śpiwór (+ ew. jasiek)
 • Karimata / alumata
 • Mundur harcerski, beret i jednolite spodnie mundurowe czarne, zielone lub ciemne (nie dresy)
 • Buty zimowe
 • Buty na zmianę
 • Strój sportowy
 • Ciepła kurtka przeciwdeszczowa
 • Ręcznik
 • Ciepły ubiór (sweter/bluza/polar, długie spodnie)
 • Odpowiednia ilość bielizny osobistej, piżama
 • Przybory do mycia
 • Klapki pod prysznic
 • Przybory do pisania, szycia
 • Latarka
 • Menażka, kubek, sztućce (niezbędnik)
 • Czapka, szalik, rękawiczki
 • Koniecznie krem ochronny na zimę
 • Legitymacja z wpisanym numerem PESEL
Organizator:
phm. Martyna Zakrocka martyna.zakrocka@zhp.net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot
Al. Niepodległości 679, 81-854 Sopot, tel. 58 551 00 36,

________________

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu

Kurs opiekunów prób

Kurs opiekunów prób Patronus powraca!

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Hufiec ZHP Sopot i akredytowany przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Gdańskiej MAK kurs opiekunów prób Patronus, który odbędzie się 12-14 października w Gdańsku (Dom Harcerza).  

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają min. otwartą próbę na stopień podharcmistrza i chcą wprowadzać na instruktorską ścieżkę kolejne pokolenia harcerek i harcerzy. W ramach kursu, w piątek, odbywa się kuźnica harcmistrzowska na temat wartości w ZHP.

Wśród prowadzących zajęcia: hm. Anna Nowosad (Naczelniczka ZHP), hm. Maciej Szafrański, hm. Małgorzata Sinica, hm. Rafał Klepacz.

ZAPISY: http://bit.ly/kursopiekunowprob_pazdziernik2018

 

Data: 12 – 14 października

Miejsce: Dom Harcerza w Gdańsku

Koszt: 80 zł z dwoma noclegami, 60 zł z jednym noclegiem, 40 zł – w wersji bez noclegów.

W ramach wpisowego zapewniamy: wysokiej jakości zajęcia merytoryczne i świetnych prowadzących, posiłki (obiad i kolację w sobotę, śniadanie w niedzielę), dyplomy, noclegi w zależności od potrzeb.

Liczba miejsca na kursie jest ograniczona do 20 os.

Komenda kursu: hm. Joanna Brudzyńska, hm. Lucjan Brudzyński, phm. Marta Bańka, phm. Marcin Piątkowski

PROGRAM KURSU OPIEKUNÓW PRÓB

PIĄTEK – 12 PAŹDZIERNIKA (KUŹNICA DOT. SYSTEMU WARTOŚCI – PRELEKCJE I DYSKUSJA ZOSTANĄ NAGRANE I UDOSTĘPNIONE JAKO MATERIAŁY POKONFERENCYJNE) 19.00 19.10 Przywitanie uczestników kuźnicy (prow. Hm Lucjan Brudzyński)

19.10 20.10 Prelekcje zaproszonych gości

 • Wartości duchowe – prow. hm Andrzej Sawuła
 • Wartości społeczne – prow. Hm Maciej Szafrański
 • Wartości patriotyczne – prow. hm Anna Nowosad
 • Indywidualny system wartości a uniwersalny system wartości – prow. hm Rafał Klepacz

20.20 Próba uhierarchizowania wartości (dyskusja) (prow. hm Lucjan Brudzyński)  

SOBOTA 13 października

10.00 10.30 Przywitanie uczestników, przedstawienie komendy kursu, planu zajęć, wzajemne zapoznanie uczestników (prow. hm Lucjan Brudzyński)

10.30 12.00 Podstawy wychowawcze ZHP (prow. hm Maciej Szafrański)

12.00 12.15 Przerwa

12.15 13.45 Opis kompetencji – matryca kompetencji (prow. hm Rafał Klepacz)

13.45 15.00  Obiad

15.00 16.30  Instruktor jako wychowawca i opiekun (prow. hm Lucjan Brudzyński)

16.30 18.00 Stopnie harcerskie, stopnie instruktorskie, uprawnienia, odznaki (prow. hm Lucjan Brudzyński)

18.00 19.00 Opiekun próby – definicja, rola, prawa i obowiązki (prow. hm Wiesław Laskowski)

19.00 20.00   Kolacja

20.00 21.30 Kuźnica nt. wartości – kontynuacja dyskusji z piątku (prow. phm Marta Bańka i phm Marcin Piątkowski)

NIEDZIELA 14 października

8.00 9.00 Śniadanie

9.00 10.00 Planowanie własnego rozwoju (prow. hm Rafał Klepacz)

10.00 13.00 Układanie próby (prow. hm Joanna Brudzyńska)

13.00 14.00  Ocena przebiegu próby (prow. hm Dorota Datta)

14.00 14.30 Zakończenie  

 

Mamy Moc!

Zapraszamy na grę miejską sopockich zuchów i harcerzy już w najbliższą sobotę!
Po grze “Mamy moc” o godzinie 12:30 w Ogrodach Muzeum Miasta Sopotu odbędzie się za zakończenie konkursu “Harcerze dla Rzeczypospolitej”. 
 Kiedy: 22.09.18r.

 Start gry: 10:00 
Koniec: 12:00 
 Gdzie: Plac przy kościele św. Jerzego w Sopocie
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału grze, to świetna okazja żeby zobaczyć jak wygląda harcerstwo w dzisiejszych czasach. 
Do zobaczenia!
 
________________________________
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

        

Biwak Harcerski START 2018

Wrzesień powoli dobiega końca, za pewne rok harcerski w jednostkach naszego Hufca został już rozpoczęty – pozostaje tylko jeszcze rozpocząć go wspólnie jako Hufiec 🙂

Dlatego serdecznie zapraszamy  na Biwak Harcerski START!
Kolejny rok rozpoczniemy w towarzystwie – zapewne wielu z Was ulubionego bohatera bajkowego – Scooby Doo! Nie obejdzie się bez nowych doświadczeń, wyzwań i szalonych atrakcji nad którymi czuwa kadra biwaku 🙂

Termin: 5-7.10.2018
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Pępowie
Koszt:40 zł

Zgłoszenia: Na karty zgłoszeń od drużynowych organizatorzy czekają do 25 września na adres mailowy kamila.misiolek@zhp.net.pl

wpłaty: na konto hufca do 25 września. 

XVI Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na XVI Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, już w najbliższą sobotę 8 września spotykamy się o godzinie 11:00 pod kościołem św. Jerzego by wziąć udział w paradzie organizacji pozarządowych.
Od godziny 11:30 do około 15:00 weźmiemy udział w targach organizacji pozarządowych na Skwerze Kuracyjnym przy Molo, zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. 
W tym roku przygotowaliśmy grę dla zuchów, harcerzy i wszystkich chętnych dzieci. Start gry przy naszym stoisku. 
Przypominamy! Zuchy i harcerze pamiętajcie o mundurach, łącznie z mundurowym nakryciem głowy. Zabierzcie ze sobą też coś do picia i przekąskę. Rodziców oczywiście też zapraszamy do odwiedzenia nas w tym dniu w Sopocie. 🙂