Plebiscyt Instruktorski Unikatowi 2021

Niezwykle miło nam poinformować, że troje instruktorów naszego Hufca zostało nominowanych w tegorocznym Plebiscycie Instruktorskim Unikatowi 2021 organizowanym przez Chorągiew Gdańską. 
Nominowani zostali:
pwd. Rebeka Bączyk w kategorii Skuteczni wychowawczo
phm. Michał Haponiuk w kategorii Odpowiedzialni społecznie
pwd. Tomasz Raczyński również w kategorii Odpowiedzialni społecznie. 
Na naszych instruktorów można głosować do 19 października na stronie https://gdanska.zhp.pl/unikatowi/

pwd. Rebeka Bączyk 

Druhna Rebeka Bączyk jest drużynową 16 Sopockiej Drużyny Harcerskiej „Ad Astra”. Dba o wysoką jakość zbiórek, które były prowadzone również w czasie lock-downu, wytrwale pracuje nad rozwojem i przygotowaniem potencjalnego następcy na funkcji drużynowej. Druhna Rebeka wkłada wiele serca w prowadzenie drużyny, ma bardzo dobrą relację ze swoją kadrą i członkami jednostki, stosuje bardzo indywidulane podejście. Pozwala jej to reagować bardzo szybko na ewentualne problemy. Umiejętność ta była niesamowicie istotna w czasie pandemii. Druhnie Rebece udało się zidentyfikować i zaradzić kilku problemom wychowawczym związanym z długotrwałą izolacją członków jej jednostki. W trakcie Harcerskiej Akcji Letniej druhna Rebeka po raz pierwszy była członkiem sztabu organizującego obóz harcerski. Zajmowała się sprawami organizacyjnymi przed wypoczynkiem, a dodatkowo w trakcie wypoczynku pełniła rolę wychowawcy-opiekuna. Wykonała swoje zadania sprawnie i rzetelnie, pozwalając na skuteczną i dobrą realizację obozu. W 2020 roku druhna Rebeka została szefową Zespołu Zagranicznego Hufca Sopot, rozpoczynając pracę z zagranicą w naszym hufcu. Stworzyła zespół i zaczęła zarażać wszystkich harcerzy, wędrowników i członków kadry swoja pasją do podróży, poznawania świata i innych krajów. W czasie pandemii wraz z Zespołem Zagranicznym zorganizowała akcję zdalnych śniadań kadry nawiązujących do różnych kultur i krajów „Języki na rano”, przy okazji ucząc kilku zwrotów z danego języka. Dzięki jej pracy z zagranicą w hufcu stworzył się zespół instruktorów i wędrowników, którzy podjęli się uczestnictwa w zdalnym Jamboree w Korei. Dodatkowo trzech instruktorów hufca zdobyło odznakę Scouts of the World Award. Współorganizowała wigilię kadrową hufca w specyficznym czasie epidemii. Sprawiła, że członkowie kadry mogli spędzić wspólnie świąteczny czas, piec pierniczki i pić dobrą zimową herbatkę. Spotkanie odbyło się zdalnie, a materiały zostały dostarczone do uczestników przed terminem wigilii.   

fot. Maciej Kołek

phm. Michał Haponiuk 

Dla podharmistrza Michała Haponiuka najważniejszy jest drugi człowiek. Jest zaangażowany we wspieranie szkoleń z pierwszej pomocy harcerzy starszych oraz wędrowników zarówno z naszej chorągwi, jak i z całego kraju. Za każdym razem z ogromną pasją przekazuje swoją wiedzę następnym pokoleniom, bo wie, jak istotna jest umiejętność reagowania w odpowiedni sposób, kiedy drugiemu dzieje się krzywda. Jednak nie tylko nauka pierwszej pomocy, ale również organizacja zabezpieczeń i pokazów ratowniczych to ogromna pasja druha Michała. Kto choć raz brał udział w uroczystościach rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Długim Targu w Gdańsku czy też w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zazwyczaj na Targu Węglowym w Gdańsku, ten z pewnością widział jego zaangażowanie w to, aby te wydarzenia przebiegły bezpiecznie. Swoją wiedzę przekazuje także dorosłym i dzieciom, tym większym i tym mniejszym, a wszyscy, którzy tę wiedzę od niego otrzymują, słuchają go z zapartym tchem, bo czuć od niego pasję do tego, co robi. Odpowiada za zabezpieczenie medyczne największego wydarzenia masowego, w którym Związek Harcerstwa Polskiego bierze udział, jakim jest Spotkanie Młodych Lednica 2000 w miejscu, które jest pamiątką Chrztu Polski, a jest to tym ważniejsze, że dzięki druhowi Michałowi jesteśmy jedynym środowiskiem spoza Chorągwi Wielkopolskiej, które jest bezpośrednio zaangażowane w przebieg tych dni. Całym sobą pełni służbę, nie tylko w ramach ZHP, ale także prywatnie. Jest żołnierzem, strażakiem, dobrym człowiekiem. Wie, jak ważna jest praca na rzecz społeczeństwa. W Hufcu ZHP Sopot, skąd się wywodzi, każdy może liczyć na jego pomoc podczas organizowania biwaku, apelu czy rajdu. Zajmuje się pomieszczeniami Komendy Hufca, przeprowadza remonty, opiekuje się sprzętem w Leśnej Hucie, a to wszystko, aby inni mogli odbywać zbiórki czy biwaki w pomieszczeniach, które są przyjemne, i z użyciem zadbanego sprzętu. Odpowiada na każdą prośbę pomocy, dzięki czemu wszyscy, którzy go znają wiedzą, że można na nim polegać. A co najważniejsze, nigdy za swoją pomoc nie oczekuje nagrody. Michał to taki cichy bohater wielu z nas i za to należy mu się wielkie „dzięki!”.   

fot. Maciej Kołek

pwd. Tomasz Raczyński 

Druh Tomasz pełni funkcję członka komendy do spraw kwatermistrzowskich od listopada 2019 roku. W momencie wybuchu pandemii podjął się także bycia koordynatorem służby Hufca ZHP Sopot. Druh Tomasz zebrał grupę ponad dwudziestu instruktorów hufca chętnych do pełnienia służby. Współpracował z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie, a także koordynatorami służb w innych hufcach. Przyjmował zgłoszenia z potrzebami lokalnej społeczności i dysponował zasobami kadrowymi hufca w celu ich jak najszybszej realizacji. Instruktorzy hufca roznosili paczki z żywnością, robili zakupy spożywcze mieszkańcom Sopotu, realizowali recepty, a także dostarczali maseczki i płyny do dezynfekcji. Druh Tomasz jako koordynator był głównym źródłem kontaktu dla samorządu i przedstawicieli innych organizacji sopockich. Dzięki jego pracy, potrzeby mieszkańców były zaspokajane niemal od razu. Druh Tomasz utworzył grupę na Facebooku zrzeszającą instruktorów hufca gotowych do służby, komunikował się z nimi, był w stałym kontakcie i dysponował ich do określonych zadań. Druh Tomasz świetnie zorganizował pracę tej grupy osób, nie pozostawiając żadnego zadania niezrealizowanego. Dodatkowo instruktorzy Hufca Sopot, za pośrednictwem druha Tomasza, bardzo czynnie brali udział w akcjach organizowanych przez Chorągiew Gdańską „Przyłbice dla szpitali” i WYdrukujMY przyłbice. Dzięki pracy, zaangażowaniu i czujności, a także ogromnej dyspozycyjności druha Tomka służba była płynna, szybka i skuteczna. Ogromnym uznaniem za nią była nagroda „Sopockie Serce”, przyznana hufcowi przez Prezydenta Miasta Sopot. Druh Tomasz poświęcił ogrom swojego czasu, włożył dużo serca i energii w pełnienie funkcji koordynatora służby. Dodatkowo w lipcu 2020 roku druh Tomek podjął się służby na rzecz Leśnej Stacji, bazy obozowej hufca. Po rezygnacji poprzedniego komendanta i trwającej pandemii baza była w bardzo trudnej sytuacji. Druh Tomek zdecydował się zostać jej koordynatorem, dbał o obłożenie, prowadził finanse bazy. Prowadzi także rozmowy w sprawie dofinansowania bazy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Druh Tomek podjął się bycia komendantem bazy ze względu na swoje ogromne poczucie odpowiedzialności! Zgodził się to zrobić mimo braku doświadczenia w tym zakresie, zdobywając wiedzę i umiejętności w działaniu. Dzięki niemu baza przetrwała, przyjęła w lato harcerzy i działa dalej. 

Posted in News.