Przekaż 1% podatku

W jaki sposób przekazać 1% podatku na Hufiec ZHP Sopot-krok po kroku:

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

W informacji „Cel szczegółowy”, wpisujemy kod naszego hufca czyli 10 lub kod konkretnej jednostki, do której ma trafić 1%

Kody jednostek

10 – Hufiec ZHP Sopot

10/01 – 10 próbna Sopocka Drużyna Harcerska “Na Szlaku”
10/03 – 8 próbna Sopocka Gromada Zuchowa “GAMA”
10/04 – 121 Sopocka Gromada Zuchowa “laczupakabra.”
10/05 – 5 Sopocka Drużyna Harcerska “Tikal”
10/06 – 16 Sopocka Drużyna Harcerska “Ad Astra”
10/07 – Namiestnictwo Zuchowe
10/08 – 20 Sopocka Drużyna Wędrownicza “Sprzysiężenie górskiego kamienia”
10/09 – 13 Sopocka Drużyna Harcerska “Czarna Trzynastka”
10/10 – 343 Sopocka Drużyna Harcerska “Watipi”
10/11 – 21 Sopocka Gromada Zuchowa “Sfora”
10/12 – 313 Sopocka Drużyna Harcerska “Grań”
10/13 – 69 Sopocka Gromada Zuchowa “Nibylandia”
10/14 – 143 Gromada Zuchowa “Wesołe tygryski”
10/15 – Namiestnictwo Wędrownicze
10/16 – Inspektorat Ratowniczy
10/17 – Inspektorat Artystyczny
10/18 – 96 próbna Sopocka Drużyna Starszoharcerska “BUM”
10/19 – Wydawnictwo
10/20 – Harcerski Klub Podróżniczy “Aventura”
10/21 – Namiestnictwo Harcerskie
10/22 – Namiestnictwo Starszoharcerskie
10/23 – 4 Sopocka Drużyna Wędrownicza “Terra Incognita”

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000094699.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów naszego Hufca; w ramach programu wychowawczego ZHP na 100-lecie harcerstwa rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów Hufca Sopot, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
  • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarską i ratowniczą i inne, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody.
  • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego naszego Hufca – m.in wydawnictwo. 

Ulotka – sprawności na całe życie

 

 

Posted in News.