OBÓZ HARCERSKI 2018

OBÓZ HARCERSKI 2018 w Podlesicach na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

WYJAZ I POWRÓT
13 Lipca, piątek o godz. 22:00 spotykamy się w Gdyni Głównej między dworcem SKM a Dworcem Głownym – na placu przy postoju taksówek i tarasie McDonald’s. W razie nie-pogody, zobaczymy się przy kasach głównych wewnątrz budynku.  
 Dla każdego z uczestników przewidujemy miejsce na jeden plecak bagażu – prosimy o nie-korzystanie z toreb czy walizek. 
Uczestnicy muszą wziąć ze sobą legitymacje – i spakować ją na wierzchu bagażu, oraz spakowane w woreczek leki – jeśli obowiązują. Mundury powinny być spakowane na wierzchu, nie trzeba ich natomiast zakładać – w trakcie zbiórki i podróży obowiązuje noszenie samej chusty drużyny. 
Podróż do miejsca docelowego potrwa 9 godzin, w związku z tym prosimy również o spakowanie pożywnego prowiantu na drogę.
Jeżeli będą państwo nie obecni przy wyjeździe na obóz, prosimy o uzupełnienie i spakowanie wraz z legitymacja uczestnika oświadczenia o zgodzie na badanie uczestnika w trakcie obozu oraz jeżeli to potrzebne, upoważnienia opiekuna do podawania leków. 
HAL 2018_Hufiec Sopot_oświadczenie leki 
HAL 2018_Hufiec Sopot_Zgoda na przeglad pieleganiarski
Dokumenty będzie można również uzupełnić w trakcie zbiórki 13 Lipca w Gdyni. 
29 Lipca o godz. 6:50 będziemy z powrotem w Gdyni Głównej. Ze względów organizacyjnych nie możemy pozwolić na opuszczenie przez uczestników pociągu na stacjach wcześniejszych – nawet za pisemną zgodą rodzica. 

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot, Al. Niepodległości 679, tel. 58 551-00-36, e-mail: sopot@zhp.pl. Komendantem obozu jest phm. Joanna Rutkowska tel. 792-576-949.

Miejsce: Baza Obozowa Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice w Podlesicach, 42-425 Kroczyce, gmina Kroczyce, powiat zawierciański, woj. Śląskie

Termin: 13-29 lipca 2018
Wyjazd i powrót: dokładne godziny zostaną podane najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem na stronie www.sopot.zhp.pl. Przejazd odbędzie się pociągiem na trasie Gdynia – Jędrzejów, a następnie autokarem do Podlesic.

Zakwaterowanie: Uczestnicy będą zakwaterowani w namiotach wojskowych tylu “10”. W każdym namiocie znajdować się będzie: podłoga, półka, kanadyjki. Każdy uczestnik otrzyma materac i 2 koce. Na bazie jest pełen węzeł sanitarny tj. prysznice, umywalnie z ciepłą wodą, WC, toalety typu TOI TOI.

Wyżywienie: Uczestnik będzie otrzymywał cztery posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Posiłki będą przygotowywane na miejscu w pełni wyposażonej kuchni sezonowej, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi określonymi dla Ośrodka. Należy posiadać menażkę, kubek oraz niezbędnik. Na bazie odbywają się służby w kuchni. Uczestnicy pomagają znosić talerze i sztućce ze stołów, sprzątają stołówkę i wykonują inne czynności kuchenne pod opieką i nadzorem personelu kuchennego. Służba jest zmieniana codziennie.

Karta uczestnika wraz z warunkami uczestnictwa i załącznikiem do karty. Uczestnikiem obozu mogą być jedynie członkowie Związku Harcerstwa Polskiego lub Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Każdy uczestnik ma obowiązek wypełnić kartę wraz z załącznikiem warunkami uczestnictwa i dostarczyć ją do siedziby hufca lub do drużynowego w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018. Kartę można pobrać tutaj:

Warunki płatności:
Pełen koszt OBOZU HARCERSKIEGO (13-29.07) wynosi 1120 zł ( złotych 00/100) dla członków ZHP i ZHR i stanowi koszt przygotowania (w tym śródrocznej pracy hufca), przeprowadzenia i rozliczenia Harcerskiej Akcji Letniej.
Zniżka dla rodzeństw wynosi 50zł od osoby.
Termin wpłat mija 31 maja 2018. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie może być przyczyną skreślenia osoby z listy uczestników. Decyduje data dokonania przelewu.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Hufca ZHP Sopot Pekao 84 1240 5400 1111 0010 6446 6140 , tytułem „Harcerska Akcja Letnia imię i nazwisko dziecka”.
Na wniosek zainteresowanego wystawiamy faktury. W tym celu prosimy wypełnić odpowiednie pole w karcie uczestnika.

Program obozu: Program będzie prowadzony metodą harcerską. Obóz będzie zbudowany przez samych uczestników, będą odbywać się również biwaki z nocowaniem poza terenem bazy oraz wiele innych atrakcji. Program będzie osadzony w czasach średniowiecza i nawiązywał do historii Polski.

Opiekunowie: kadrę obozu stanowią wolontariusze – instruktorzy Hufca ZHP Sopot. Jeden dorosły opiekun z odpowiednimi uprawnieniami przypada na 20 dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia. Opieka jest zapewniona przez całą dobę. Kadra jest przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na bazie będzie dyżurująca pielęgniarka/ratownik medyczny.

Na obozie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, odpowiednich regulaminów oraz Prawa Harcerskiego, o czym uczestnicy zostaną szczegółowo poinformowani.
NIE NALEŻY ZABIERAĆ: wartościowych rzeczy, niebezpiecznych przedmiotów (dużych noży, petard itp.) i telefonów komórkowych. Prosimy nie pakować się w walizki.

Zalecenia dotyczące stanu zdrowia dziecka i podawania leków prosimy odnotować w karcie kwalifikacyjnej i omówić z opiekunami przy wyjeździe. Informujemy, że przejazd odbędzie się pociągiem z Gdyni do Jędrzejowa a potem autokarem na teren bazy.

Przykładowy spis ekwipunku:
– Śpiwór (+ ew. jasiek)
– Karimata / alumata
– Mundur harcerski i beret
– Mały plecak o pojemności min. 30l (na wycieczki)
– Buty sportowe i turystyczne (najlepiej wodoodporne)
– Strój sportowy
– Kurtka przeciwdeszczowa
– 2 ręczniki
– Ciepły ubiór (sweter/bluza/polar, długie spodnie)
– Odpowiednia ilość bielizny osobistej, piżama
– Przybory do mycia
– Przybory do pisania, szycia
– Latarka
– Menażka, kubek, sztućce (niezbędnik)
– Czapka lub chustka na głowę od słońca
– Krem z filtrem przeciwsłonecznym
– Strój kąpielowy i klapki
– Legitymacja z wpisanym numerem PESEL

Dodatkowe informacje
Podczas wyjazdu uczestnicy mogą być zabierani z obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.
ODWIEDZINY RODZICÓW: w trakcie trwania obozu nie są przewidziane odwiedziny rodziców. Ewentualne wizyty należy uzgadniać telefonicznie z komendantem obozu najpóźniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem.
Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: Msza Święta.

Projekt dofinansowany ze środków Kuratorium Oświaty w Gdańsku i środków Gminy Miasta Sopotu.

Posted in News.