Kurs opiekunów prób instruktorskich Patronus

Kurs opiekunów prób instruktorskich Patronus
19 - 20 maja 2018, Stanica Hufca ZHP Gdynia
Zgłoszenia: http://bit.ly/kurs_PATRONUS_zapisy 
Koszt: 80 zł z dwoma noclegami, 50 zł bez noclegów.
Zapewniamy: posiłki i przerwy kawowe, materiały szkoleniowe
Masz m.in. otwarty stopień podharcmistrza i chcesz profesjonalnie wprowadzać na instruktorską ścieżkę kolejne pokolenia ZHP? Weź udział w kursie Patronus organizowanym przez Hufiec ZHP Sopot dla instruktorów z Chorągwi Gdańskiej.
Kurs posiada akredytację Macierzystej Akademii Kształcenia.
Organizator: Hufiec ZHP Sopot
Informacje: [email protected]

 

HARMONOGRAM KURSU OPIEKUNÓW PRÓB

SOBOTA – 19 maja

10.00 – 10.30     Przywitanie uczestników, przedstawienie komendy kursu, planu zajęć, wzajemne zapoznanie uczestników

10.30 – 12.00     Podstawy wychowawcze ZHP

12.00 – 13.30     Opis kompetencji – matryca kompetencji

13.30 – 15.00     Obiad

15.00 – 16.30     Instruktor jako wychowawca i opiekun

16.30 – 18.00     Wymagania na stopnie

18.00 – 19.00     Opiekun próby – definicja, rola, prawa i obowiązki

19.00 – 20.00     Kolacja

20.00 – 22.00     Kuźnica nt. wartości – jakie wartości są ważne i próba ich priorytetyzacji

 

NIEDZIELA – 20 maja   

8.00 – 9.00     Śniadanie

9.00 – 10.00     Planowanie własnego rozwoju

10.00 – 11.00     Stopnie harcerskie, stopnie instruktorskie, uprawnienia, odznaki

11.00 – 13.00     Układanie próby

13.00 – 14.00     Ocena przebiegu próby

14.00 – 14.30     Zakończenie

Zapraszamy!
Posted in News.