PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU

Tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju wraca do Sopotu! 
Zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Sopot zapraszają na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Sopocie które odbędzie się 20 grudnia 2017 roku na placu przed kościołem św. Jerzego o godzinie 18:00.
Zaproście swoich bliskich, wszyscy razem podzielmy się Światłem.
W Tobie jest Światło!
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia
Posted in News.