ODWIEDZINY RODZICÓW NA OBOZIE

Informujemy, że odwiedziny rodziców odbędą się w niedzielę 23 lipca w godzinach 10:00 – 18:00.

Wizyty w pozostałe dni należy uzgadniać telefonicznie z komendantem obozu najpóźniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem.

Podczas wyjazdu uczestnicy mogą być zabierani z obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.  

Posted in News.